Inom vissa kulturstudier och sociologin beskrivs subkultur som en typ av kultur som i grunden har samma kulturtänk, men samtidigt ligger under en annan kultur. Ett exempel är att en grupp med kulturella människor har ett annorlunda tro eller intresse mot en större grupp människor. Det är inte det lättaste att förklara, men om vi säger att en grupp människor som vänder sig till en tro som utvecklats från en annan kommer denna nya gruppen ingå i en så kallad subkultur.

Dock kan subkultur även innebär en grupp som känner sig åsidosatta av normerna i samhället, vilket leder till att de skapar sig sin egna grupp med ett liknande tänk. Det leder då till att den gruppen får en egen gemensam identitet.

Olika definitioner av subkultur

Förutom det ovannämnda kan man säga att det finns sex definitioner av vad en subkultur är.

  • En människogrupp som ej vill arbeta kan vara en subkultur.
  • En subkultur kan beskrivas som en kultur som inte förenas med samhällsklasserna.
  • En subkultur kan gälla geografiska anknytningar. Alltså ett visst område på en gata, eller en klubb du tillhör.
  • En fjärde definition är en grupp som vill hitta sin egna identitet. Personer som söker, inte riktigt vet vad de vill, men till slut hittar varandra.
  • Att skapa sig en viss stil, med kläder, kan leda till en viss gemenskap med andra som har samma smak.
  • En sista definition är personer som protesterar mot olika saker i samhället.

Studier

När det kommer till studier om subkulturer handlar det vanligtvis om kläder, musik och symboler. Men det kan också handlar om en del visuella saker. Medlemmarna i en subkultur har vanligtvis ett eget sätt att vara på, ett eget mode och så vidare.

Relaterade inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *