Litteraturkulturen i Sverige går att spåra väldigt långt tillbaka, ända till runstenar där det förr i tiden ristades in skrifter. Dessa ses idag som intressanta litterära verk. Några av de äldsta texterna tros ha nedtecknats redan på slutet av 1200-talet. Erikskrönan anses vara den allra äldsta källskriften. Det är en karakteristisk renässanslitteratur som skrevs på svenska på 1600-talet. Kung Gustav III var en av de som var väldigt intresserad av att hjälpa den svenska litteraturen och det var han som inrättade den Svenska Akademien.

Carl Jonas Love Almqvist och Esaias Tegnér blev kända under romantiken som författare. Dock var det August Strindberg som på 1880-talet dominerade den svenska litteraturen, och han fortsatte göra detta fram till sin bortgång. ”Fröken Julie” var Stringsbergs allra mest kända verk. En person som inspirerades av Strindbergs alla verk var Ingmar Bergman. Han valde därför att skapa filmer av böckerna. En annan känd författare som vi inte får glömma som kom efter Strindberg var Selma Lagerlöf. När romantiken kom två andra författare som gjorde sig kända, Gustav Fröding och Verner von Heidenstam.

När början av 1900-talet kom så dök arbetslitteraturen upp. Detta berättade en hel del om arbetsklasserna. Här kan du hitta bland annat Vilhelm Moberg och andra författare. På 60-talet började litteraturen handla en hel del om politik, en debutant på den tiden var Jan Myrdal. Men en av de mest kända författarna vi någonsin haft måste nog vara Astrid Lindgren.

Litteratur idag

Sverige är ett av länderna som producerar väldigt mycket litteratur. Många svenska författare har dessutom fått sina verk översatta till en rad olika språk. Vi har även deckarförfattare som fått flera böcker filmatiserade.

”Bokmässan” är ett evenemang som arrangerats i Göteborg sedan på mitten av 80-talet. Detta evenemang fortsätter att växa varje år. Varje år, i september, samlas bokförlagen och ett antal av deras författare. Författarna föreläser bland annat om böckerna de skrivit samt träffar sina läsare och säljer böcker. I början var det bara de svenska förlagen och författarna som deltog i evenemangen. Men nu är det inte ovanligt att de riktar sig till ett visst tema, till exempel Afrika, vilket leder till att det kommer Afrikanska författare till evenemanget som tar med sig sin kultur.

Bokmässan har blivit så pass populär att fler mindre städer har bestämt sig för att anordna egna liknande evenemang. Det har gjort att fler läsare får möjligheten att träffa sin favoritförfattare utan att behöva resa till Göteborg.

Relaterade inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *