Att förklara vad kultur är för någonting är inte det lättaste. Du kanske börjar tänka på dans, musik, konst och teater, och dessa kategorier tillhör kulturen. Men en annan förklaring till vad begreppet innebär är att det har med traditioner och seder att göra. Kultur ser alltså olika ut beroende på var i världen du befinner dig i. Dock är den väldigt lik om vi jämför med till exempel länder i Europa. Men tar vi kulturen från ett land i Europa och jämför med ett land i Afrika kommer det att finnas större skillnader.

Vad kultur innebär beror helt enkelt på vem du frågar. Men kort sagt har det med mänsklig aktivitet att göra.

Två saker förknippade med kultur

Kultur anses vara ett typ av levnadsmönster som överförts socialt, eller som en typ av konstnärlig inriktning. Självklart har kultur en hel del att göra med språk, normer, seder, värderingar, ritualer, klädsel samt vilken tro människor har. Ordet ”kultur” kommer från det latinska ”cultura”, och det betyder bildning, odling eller bearbetning. Du har antagligen hört personer beskrivas som kulturella, och det innebär vanligtvis att denne är intresserad av just kultur, men att han/hon även är väldigt intellektuell. Denna typ av kultur gäller främst den som hittas inom konst och scenkonst. Om du tycker om att titta på filmer kommer du sällan beskrivas som kulturell, men film ingår i kultur. Så om det ska vara helt rätt, bör även du som tittar på filmer även beskrivas som kulturell. Men varför räknas det inte? Det beror på att filmtittande inte anses vara en del av finkulturen. När något inte tillhör ”finkultur”-kategorin kommer du inte anses vara kulturell, alltså intellektuellt kulturell.

Om vi tar en titt bakåt i historien kommer det finnas stora skillnader inom kulturen, den har förändrats en hel del genom tiderna. Detta är dock vanligt eftersom världen utvecklas ständigt. Det här kommer dessutom fortsätta i framtiden. Ibland händer det till och med att två olika kulturer sammanslås och blir en enda. Kulturkrock eller kulturchock är säkert någonting du hört talas om. Detta kan ske när två kulturer möter varandra, det uppstår då en konflikt. Vilket är vanligtvis att två separata individer inte förstår varandras kulturer. Skulle de prata olika språk blir det ännu svårare för de att lära sig om varandra.

Begrepp inom kulturen

I Sverige kan vi säga att vi har två begrepp när det kommer till kultur, det humanistiska kulturbegreppet och det samhällsvetenskapliga kulturbegreppet. I det humanistiska begreppet ingår allt konstnärligt skapande, alltså olika typer av underhållning, men även en del filosofi. Till exempel musik, litteratur, konst, film, arkitektur och formgivning.

I det samhällsvetenskapliga begreppet ingår istället de levnadsmönster som är socialt överförda, saker vi tar med oss från ung ålder. Det kan vara allt från värderingar, social inlärning, normer, attityder och liknande.

Relaterade inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *