Räknas konst som kultur?

 

Det beror på vem du frågar. Många konstnärer har även svårt att svara på detta. Det beror på att de sällan är intresserade av de teoretiska delarna av skapandet. En konstnär behöver nämligen inte ha någon teoretisk utbildning utan kan klara sig genom att bara måla och rita på. Många gånger är det upp till dig som betraktare att avgöra ifall konstverket går att se som ett kulturarv.

Konst är ett väldigt brett begrepp. Allt som människor skapar går att se som konst. Men samtidigt varierar definitionen av konst beroende på vem du pratar med. Om vi jämför personer som köper in konst till museer och konsthallar kommer de tänka helt annorlunda jämfört med personer som köper till kyrkor och liknande. Den som har jobbet att köpa in konst måste då ha en teoretisk grund bakom sig, de måste nämligen veta ifall konsten de köper passar i miljön där den ska stå.

Konst från förr

Det finns dock en hel del konstprylar som kommer från de forna tiderna. Dessa ingår givetvis i kulturarvet. Det har bland annat hittats statyer och liknande i Egypten som anses tillhöra kulturen, detsamma gäller pyramiderna. Olika traditioner och religioner har varit inspiration till en rad konstverk, dessa ses då även som kultur. Speciellt om de målats eller tillverkats hundratals år sedan.

Tomen, som var en julbock i början av 1800-talet kommer kanske förändras framöver, men målningar som finns kvar på honom räknas då som kultur. Kort sagt räknas en stor del av konsten som finns som kultur.

Relaterade inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *